Rideterapi og Hippoterapi

Ride og Hippoterapi er en terapiform der bygger på samspil mellem menneske og dyr, hvor arbejdet og samværet med hesten eller ponyen, samt samtaleterapi med behandleren indgår som et hele.

Rideterapi og hippoterapi bygge på special kompenserende pædagogik og træning i samarbejde med en terapeutisk tilgang til det hele menneske.

Målet med rideterapi og hippoterap er ikke nødvendigvis at ride, men at bruge samværet med dyrene til at træne og udvikle kognitive, sociale og emotionelle, motoriske færdigheder samt opøve strategier for en bedre funktioneret hverdag.

Hestene og ponyerne er special trænede, med hestevelfærd i højsædet, tillid mellem hest og menneske samt uden tvangsmidler af nogen art.

Rideterapi  og hippoterapi er et behandlings og terapi forløb i samråd med familien og klienten selv samt evt. pædagoger og lærer.

Et terapi forløb er individuelt og bliver tilrettelagt med focus på den enkeltes situation, ønsker og muligheder.

Der er mulighed for både enkelt og hold undervisning

Målgruppen for rideterapi og hippoterapi er mangfoldig og udvikler sig konstant, i takt med at vores samfund ændre sig, både børn, unge og voksne med flg. problematikker har erfaringmæssigt stor glæde og gavn af enten Ride- eller Hippoterapi

Problematikker som fx. adhd, autisme, asberger, add

Indlæringsvanskeligheder

Sociale ubalancer

PTSD

Motorik og balance problematikker

Selvværd og selvtillids problematikker

Angst

Depressioner

Sociale fobier

Spiseforstyrelser

Blinde og svagt seende

Hørehæmmede

Traumer

Misbrugsproblematikker

Hjemvendte Soldater

og meget mere

På Stald Møllegården Heste og Ridecenter bruger vi kun registered Rideterapeuter og Ridepædagoger. Der alle har både voksen og børne pædagogisk uddannelse og mange års erfaring inden for området –

SAB Logo

 

For at være SAB registreret Rideterapeut skal du have min 500 timer grunduddannelse her af kan tages op til 340 timers selvstudie samt skal du have 50 timer psykologi og 10 timer klinik vejledning.

 

Muligheder for tilskud:

For personer som ikke er omfattet af sygesikringsoverenskomsten, findes der andre muligheder for at søge tilskud til rideterapi og hippoterapi, f. eks.:

  • Kompenserende specialundervisning for bevægelseshæmmede, blinde og svagtseende.
  • Ridning for børn og unge under 18 år med tilskud efter § 23 i Lov om Social Service.
  • Ridning under forskellige ordninger, der er helt eller delvist betalt af kommunen.

Der mulighed for den enkelte rytter at søge tilskud efter §28 i serviceloven og §82 i lov om aktiv socialpolitik, og der kan være tilskud til kørsel, ledsagerordning, rideudstyr m. v.

Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, derfor anbefaler vi at I tager kontakt til jeres sagsbehandler i hjemkommunen.

For hjemvendte soldater er der nogle specielle ordninger.

Vi hjælper gerne med at udfærdige og beskrive forløbet til ansøgningen