Facilitets kort

Er du ikke opstaldet på Stald Møllegården Heste og Ridecenter er du velkomme til at købe dig adgang til vores faciliteter

Vi sælger facilitets kort pr. gang a kr. 60.- per hest med en rytter på udvalgte tidspunkter i løbet af ugen. 

Du kan booke dig ind her klik på events (du skal oplyse korrekt navn og adresse  jf. chr. registering) Du kan IKKE benytte ridehus og faciliteter uden booking. 

Du kan sadle op i ridhus indgangen eller ved roundpen. 

Der må gerne medbringe egen underviser, hvis undervisningen kan foregår uden det påvirker andre rytterer og heste.  se afsnit om fremmed undervisning nedenfor

Du kan IKKE købe månedskort

Du skal følge normale ridehus regler og tage hensyn til andre ryttere.

Ingen rygning eller åben ild i ridehuset

Du skal have sikkerhedsudstyr på hvis du er under 18

Du skal rydde op efter dig selv.

Du må IKKE springe i ridehuset, men gerne på springbanen der er åben fra maj til oktober eller på udendørsbanen.

Du skal fjerne klatter

Vi forventer at du holder en pæn omgangstone og at du overholder dyrevelfærdsloven

Fremmed underviser:

Vi tilbyde fremmede underviserer mulighed for at undervise deres elever ved brug af vores faciliteter.

Vi forventer at, vi forinden har haft en snak om hvilke forventninger du og vi har til et evt. fremtidigt samarbejde.

Vi tager et gebyr på kr. 50.00 pr. elev pr. gang, som skal indbetales før undervisningen påbegyndes på mobilpay 66762

Du er ansvarlig for din elev og evt. skader denne måtte forvolde på mennesker, dyr, materialer, bygninger osv. gennem din erhvervsansvarsforsikring.

Du er ansvarlig for at indsamle navn og adresse på dine elever, listen skal umiddelbart efter undervisningen afleveres til Jette på e-mail info@staldmoellegaarden.dk “emne: chr liste”