Sommerfold til ponyer

Sommer opstaldning til ponyer med EMS, Cushing eller bare er nøjsomme og ikke kan tåle almindelig sommerfold med fuld græs

På Stald Møllegården Heste og Ridecenter har vi efterhånden fået stor erfaring med disse lidt sarte ponyer og har gennem årene fundet en god og fornuftig løsning så vi samtidig med at vi tager hensyn giver ponyerne mulighed for at gå på en stor dejligt sommerfold.

Vi tilbyder opstaldning fra 1. maj til 15 oktober

Det er vores mål at give din pony en dejligt oplevelse af at komme på sommerdøgnfold.

 

SOMMERFOLDEN: Græsset er tilpasset et restriktivt græsindtag, der er stråfoder på folden. Der er læ bælter og bakker samt masser af mulighed for at røre sig på de 3 trd. der er hegnet til ponyer, med 3 tråde, hvor den nederste er 30 cm over jorden.

 

JORDFOLDEN: Der bliver harvet jævnligt, jorden er løs og meget sandet, den ligger højt og dræner fint også ved store regnmængder. Der er selvfølgelig stråfoder til rådighed døgnet rundt. Jordfolden er på ca. 1 tdr. og indeholder en lille lund, en bakke og et dejligt stort område med masser af plads til at røre sig på. Jordfolden er hegnet til ponyer som sommerfolden.

 

SYGEFOLDEN: er variabel og kan tilpasse ponyens behov.

 

FODER, URTER, MEDICIN: Du er velkommen til at medbringe medicin/urter/foder/vitaminer og mineraler til din pony det giver vi selvfølgelig gerne dagligt. Eget foder opbevares i fodertønde. Det skal være blandet og der skal være målebægre.  Du forpligter dig til at sørge for at der altid er foder til rådighed, samt at der er udarbejdet en foderplan (foderplan skal godkendes af Stald Møllegården Heste og Ridecenter) Alternativt kan du købe foder hos Stald Møllegården Heste og Ridecenter der afregnes forud efter forventet forbrug og iflg. foderplan

 

OPSYN. Der er selvfølgelig dagligt opsyn, og vi reagerer hurtigt ved evt. mistanke om forfangenhed eller anden sygdom der kræver speciel opstaldning i boks.

 

VED SYGDOM: Skønnes det at din pony er i risiko ved at gå på sommerfolden døgnet rundt, kan din pony komme på boks om natten og jordfold eller sygefold om dagen

 

Skønnes det at din pony bliver ramt af sygdom kan den komme på boks med sandbund og specielt stråfoder, i en boks med halvdør så den stadig har kontakt til de andre ponyer, der vil altid stå en pony i naboboksen

 

Er du på ferie eller har du ikke mulighed for selv at vurdere ponyen tager vi beslutning og kontakter dyrlæge og smed for ejers regning.

 

Alle ponyer skal være vaccineret og orme checket, de SKAL være fri for orm indenfor 14 dage før de ankommer til Stald Møllegården Heste og Ridecenter.

 

EKSTRA YDELSER I FORBINDELSE MED SOMMERFOLD:

Du kan vælge at bestille boks til natten

Du kan vælge at bestille sygeboks og sygefold til din pony

 

Du kan vælge at bestille træning, wellness, behandling, special foder/urter til din pony i den periode den er på sommerfold på Stald Møllegården Heste og Ridecenter – dette skal dog aftales og betales separat med Jette Skovgaard Laubacher / Center For Alternativ Behandling på 60 70 11 67

 

SPECIELLE FORHOLD: Stald Møllegården Heste og Ridecenter giver lovligt, dyrlægeordineret medicin, til chippede heste/ponyer, i forbindelse med fodring, alt anden sygepleje fortages af ejer, med mindre andet er aftalt.

 

Ejer kontaktes, hvis det skønnes at hesten/ponyen ikke trives, er syg, skal have beskåret hove eller på anden måde mistrives, hvis der mod forventning ikke bliver handlet på opfordringen, forbeholder Stald Møllegården Heste og Ridecenter sig retten til at kontakte smed eller dyrlæge for ejers regning.

 

 

 

BETALING: Tilkøb afregnes forud efter forventet forbrug og reguleres på næstkommende regning. Ændringer skal meddeles senest den 25 i måneden.

Der betales depositum ved indgåelse af kontrakt, depositum udgør kr. 2000,00 per hest og bedes indbetalt på ovennævnte konto. Husk at skrive faktura nr. på indbetalingen

Eller

Der betales for hele den periode ponyen skal være på sommerfold seneste samme dag ponyen ankommer til Stald Møllegården Heste og Ridecenter

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakt os på 60 70 11 67