Når du har hest opstaldet

Først og fremmest så er det vigtigt at du ved at du altid kan kontakt os på telefon 60 70 11 67 

Når du har din hest opstaldet på Stald Møllegården så forventer vi selvfølgelig at du indgå i et positivt samarbejde, nøjagtig som vi er positive over for dine ideer, der er dog nogle ting der ikke er til diskussion;


* At behandle og omgås alle dyr på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde.

Hvis du er i tvivl så kan du læse dyreværnsloven her 

* At bidrage til at omgangstonen er hjælpsom, venlig og positiv.

Hvilket selvfølgelig betyder at vi engang imellem må forventningsafstemme, dette gør vi hellere en gang for meget end en gang for lidt.

At varetage din hest eller ponys behov:

Vi acceptere ikke at en hest eller ponys behov ikke er dækket, står din hest uden stråfoder og wrap  eller giver du for lidt til, at den har til hele natten, giver vi og fakturere dig fremadrettet for  den mængde wrap pr. måned som din hest skal have.

Vi tilstræber at en hest skal have minimum 2 kg wraphø pr 100 kg hest.

Er du løbet tør for krybbefoder, fodre vi med vores eget foder og sender separat regning.

*At varetage sit ansvar mht. at stille wraphø klar, mugning, turnus-indluk, oprydning i stald, på baner, rytterstue, ved multimaskinen samt udendørs arealer.

 Vi sørger for den alm. oprydning på området, men det er vigtigt at du tager ejerskab på dit eget 🙂 fx.:

Husk at sørg for at du har stillet afmålt wraphø klar til din hest.

Husk at tage din pisk med ind,

Husk at fjerne dine remedier ved strigle pladsen og fej gerne efter dig så hurtigt som muligt eller bare op i et hjørne så du kan fjerne det senere.

Husk at fjerne bomme og andre materialer, hvis du har brugt dem enten på den udendørs bane, springbanen eller i ridehuset,

Husk at sætte springbane tilbage til “start”

*At give alle nødvendige oplysninger om hesten, således at Stald Møllegården Heste og Ridecenter kan tilgodese hesten eller ponyen bedst muligt.

Det betyder noget for din hests trivsel og er bestemt ikke for at genere nogen. Du skal skrive dyrlæge og smed på sedlen på staldskabet også når det ændre sig 🙂

* Ikke ryge eller bruge åben ild i stald, ridehus og rytterstue.

Det siger vel lidt sig selv, vi er ikke så glade for bål mit på banerne 🙂 🙂

*At oplyse om længerevarende fravær fra hesten/ponyen, samt oplyse kontaktperson og ansvarlig passer (navn, adresse, telefon) i perioden. 

 Har du aftalt med en af de andre eller med os at din hest bliver passet så er det rigtig vigtigt at vi er enige om, hvem der gør hvad.

* At holde sig orienteret om nyheder og beskeder via opslagstavlen i stalden, i ridehuset og på Facebook (lukket side for Stald Møllegården Heste og Ridecenter)

Det er lige så meget for din egen skyld som for vores – det er kedeligt at ordne hesten og glæde sig til en tur i ridehuset, hvis det så er optaget af arrangementer eller undervisning.

* At sørge for at hesten har en brugbar grime, træktov samt evt. dækken der passer til årstiden.

Det betyder også at hvis din hests grime er gået i stykke så sørger du for hurtigst muligt at få købt en ny, halm snor i en grime kan give nogle grimme ar.

*At give besked, hurtigst muligt ved smitsom sygdom

Se afsnittet om smitsom sygdom

*At sørge for at hesten/ponyen er lovpligtig forsikret.

Det er lovpligtig så dette er kun en reminder – check med din forsikring

*At føre foderregnskab, hvis din hest ikke er udtaget fra konsum

Vi føre ikke foderregnskab for jer, så det er jeres ansvar at fører foderregnskab.

* At sørge for at hestepasset er i staldskabet/sikringsskabet.

Det koster bøder hvis der kommer inspektion – I får oplyst koden og den bliver ændret, når en opstalder flytter.

* At sørge for at skrive CHRnr. i kalenderen, hvis du tager din hest med til andre steder.

Det er lovpligtigt at vi skal kunne fremvise en liste med alle hestes bevægelser,, derfor skal du ved fx. tur til anden stald, dyrlæge eller tandlæge besøg oplyse det chr nr du besøger i vores fælles kalender.

*At sørge for at give besked, hvis – Tilkøb til opstaldning skal ændres senest den 25 i måneden.

Det er ganske enkelt regnskabmæssigt for min (Jettes) skyld – send en mail på info@staldmoellegaarden.dk

*At sørg for at give besked om deltagelse når der er fælles ordninger – smed, tandlæge, dyrlæge, vaccinationer osv. se opslagstavlen

Vi vil alle gerne spare penge og en af måderne er at gøre ting fælles, det er derfor vigtigt at I melder til og er klar over at det er bindende tilmeldinger når først vi har bestilt.

Dvs. at kommer der en tandlæge ,der skal have ex antal kr. per hest for at komme (ud over det den enkelte skal have lavet) så skal I betale dette beløb selv om I ikke bruger ordningen, hvis I har tilmeldt jer arrangementet, har I IKKE tilmeldt jer så skal I selvfølgelig ikke betale til det fælles arrangement.

* At din hest, hvis den er syg, skal vente på smed eller dyrlæge eller ind når de andre er på sommer fold, altid har en makker

På Stald Møllegården ønsker vi at hestene har det godt og det betyder at de ikke skal efterlades alene i en stald eller på fold.

Er din hest den eneste der skal være på boks, og kan du ikke lave aftale med en med-opstalder,  så er du velkommen til at låne en af mine som så kan stå i naboboksen (med mindre det er akut så vil jeg gerne have indflydelse på hvem du låner)

Husk det er god stil at du ordner boksen du låner 🙂

Det er vigtigt at du giver besked på boksen om din hest venter på dyrlæge/smed eller har boksro – Husk at brug de små skilte bag navne skiltet 🙂  så udlukker er klar over at din hest skal blive inde.

* Det er god stil 

at hjælpe når man kan, det betyder også at vi forventer at alle tager en tørn når hestene skal lukkes ud/ind hvis man er i stalden. 

* Der afholdes staldmøder ca hver anden måned – i rytterstuen –

 Vi forventer at I møder op – og vi kan sagtens flytte en dag eller 2 hvis I alle kan blive enige om dette

* Der afholdes lejlighedsvis clinics og øvrige arrangementer på Møllegården Heste og Ridecenter,

hvorfor ridehal og øvrige faciliteter kan være optaget, det vil dog altid være muligt at bruge ridehallen i pauserne. Du opfordres til at holde et vågent øje med facebook og ridehus tavlen, hvor arrangementer slås op. Der er specielle rabat ordninger til opstalder.

Åbningstider:

Alle hverdagedage mellem kl. 08.00 til kl. 21.00

Weekend og helligdage mellem kl. 08.00 til vi lukker ind, – åbningstiden i weekenden ændre sig efter årstiden og lyset.

Scroll to Top